Какво е U-space?

Пазарът на услуги за безпилотни летателни апарати продължава да расте и да се оформя, и съответно натискът да сме сигурни, че тези въздушни превозни средства са безопасни и сигурни за да ги интегрираме в нашето вече натоварено въздушно пространство.

Трансформирането на инфраструктурата и услугите в подкрепа на такива операции е от решаващо значение за използване на потенциала на сектора, отключване на растежа на пазара, работни места и услуги за граждани на ЕС. Проста адаптация на сегашния ни въздушен трафик
системата за управление не е достатъчна; настаняване на тези въздушни превозни средства в брой прогнозира изисква нов подход.

Изграждането на виртуална общност от всички заинтересованите страни – оператори на дронове, участници от традиционната авиация, но също така и стартиращи фирми, малки и средни предприятия (МСП), изследователски институти, университети, безпилотни оператори като както и доставчици на услуги, летища, местни/градски власти, правоприлагащи органи и граждански авиационни власти.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com