HAB (High Altitude Blimp)

Ние помагаме на бъдещето да пристигне. Ние решаваме големите проблеми на нашето време. Ние създаваме иновативните технологии, които определят епохите. Въпреки че никой не знае какво ще промени света по-нататък, вероятно вече работим по него.

Извършваме проектиране и разработване на дирижабли с голяма надморска височина. Последвалият растеж на пазара на клетъчни телефони и напоследък, широколентовото търсене в интернет, генерира нов интерес към използването на дирижабли на голяма надморска височина като средство за осигуряване на икономично покритие за тези услуги в развиващите се страни.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com