Анакета за услугите на U-space

„U-SPACE INSIGHT“, международно проучване за U-space, вече е достъпно онлайн. То се провежда в рамките на проекта AW-Drones, финансиран от Европейския съюз по програма „Хоризонт 2020“. Проучването е факт благодарение на съдействието на 23-ма експерти в сферата и допълнителна експертиза от Белгия, Франция, Германия, Холандия и Испания, като е достъпно на четири езика. Целта на въпросното проучване е да се получи обратна връзка от общността, свързана с безпилотните летателни апарати, за:

  • Оценяване разбирането за U-space и неговите забранени услуги в рамките на единното европейско небе.
  • Оценяване нивото на знание и очакванията на общността, свързана с безпилотните летателни апарати.
  • Получаване на становище относно наличието на технически стандарти, необходими за подкрепа внедряването на услугите на U-space (и за извършване на анализ за рисковете по отношение на безопасността).
  • Идентифициране на възможните пропуски и празнини.
  • Събиране на потенциалните притеснения на общността, свързана с безпилотните летателни апарати, по отношение на U-space и приложението на неговите услуги.
  • Проверка на текущото състояние на готовност на процедурите за внедряване услугите на U-space.

С цел да бъдат достъпни за възможно най-широк кръг от читатели, обяснителните документи за проучването могат да се открият на английски, френски, немски и испански език.

Крайният срок за пoдаване на отговори и мнения във връзка с проучването е 31 май 2021 година.

Заключенията от проучването ще са публично достъпни, като приносът на всички респонденти ще бъде отразен.  

За повече информация:

U-Space Insight Survey

Сподели статията:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com