Заключенията от глобалното проучване на UAS OPS

Заключенията от глобалното проучване на UAS Operations, проведено от Blyenburgh & Co, Франция, на английски, френски и испански, вече са онлайн и могат да бъдат изтеглени безплатно.

Докладът, състоящ се от 44 страници, обобщава възгледите на 337 респонденти от 42 държави относно настоящата ситуация и тенденциите в близко бъдеще (1 до 2 години) на пазара, свързан с операциите с безпилотни летателни апарати.

Този доклад, основаващ се на оперативно ориентиран подход, идентифицира и оценява пазарните сектори и полетните мисии, провеждащи се в момента, както и тези, които се очаква да се проведат през следващите две години. Освен това докладът предоставя обратна връзка относно текущото използване на методите за оценка на операционния риск (SORA; Стандартни сценарии; Предварително определена оценка на риска).

Натиснете ТУК , за да свалите доклада.