EASA обнови правилата за летателна годност на малките летателни средства и роторкрафтите

Актуализираните правила за летателна годност и сертификация за околната среда (Регламент № 748/2012 на ЕС), приложими за малките летателни средства и роторкрафтите, вече са достъпни за безплатно изтегляне от уебсайта на EASA в pdf формат с разширени навигационни функции, предоставяни посредством връзки и отметки, и онлайн формат, съвместим с таблети и мобилни телефони. Налице са също така филтри за създаване на персонализиран изглед, както и подобрени функции за търсене.

Тази ревизия, извършена през март 2021 година, включва Решение ED 2021/001 / R (Приемливи средства за съответствие и Насочващи материали към част 21 – брой 2, изменение 11).

Тъй като се генерира посредством платформата eRules, този документ с леснодостъпни правила ще се актуализира редовно, за да обхване всички допълнителни промени и усъвършенствания в съдържанието.

За повече информация посетете:

www.easa.europe.eu