UVS International ще „прекрати дейността си“

В изявление от 24 януари 2021 година се казва:

„От своя старт през 1995 година UVS International си поставя като основни цели популяризирането на:

  • Създаването на национални, европейски и международни регулации за безопасното използване на безпилотни летателни системи.
  • Създаването на необходимите стандарти и норми за управление на въздушния трафик.
  • Признаването на социалните ползи от безпилотните летателни системи и правенето на генерални изводи относно тяхната употреба.

Организацията постави силен акцент върху необходимостта от хармонизация, от участие на всички заинтересовани страни в многополярната авиационна среда, както и от предоставяне на възможност те да получат релевантната за тях информация. Като реномирана европейска организация, UVS International изигра ключова пионерска роля на международната сцена, допринесе за създаването на информираност относно регулациите в редица страни и участва в множество национални, европейски и международни инициативи, работни групи, панели и комисии, свързани с безпилотните летателни системи.

След 25 години UVS International за съжаление завършва едно изпълнено с предизвикателства, но и чудесно приключенско пътешествие. Поради хронични проблеми с ликвидността сдружението е принудено да подаде молба за ликвидация и ще прекрати всички свои дейности на 31 март 2021 година.

Заедно със своите членове и много други заинтересовани страни UVS International измина дълъг и неописуем път през авиационния регулаторен пейзаж. Организацията допринесе за предефинирането на този пейзаж и превръщането на Европейския регламент за безпилотни летателни системи в реалност. UVS International и нейният борд на директорите се гордеят с всички свои постижения и приноси. Благодарим на всички настоящи и бивши членове на сдружението за това, че направиха нашето общо пътуване възможно, полезно и продуктивно.

За мен беше чест да служа на тази общност, свързана с безпилотните летателни системи, и се чувствам възнаграден от това, че успях да допринеса за постигането на нейната крайна цел. Довиждане на всички и летете безопасно! Сърдечни поздрави, Питър ван Блиенбърг.“

Сподели статията:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com