Индийската Flying Labs Network свързана с управлението на безпилотния трафик

Индийската мрежа Flying Labs Network се събра на 5 декември 2020 година, за да обсъди политическия документ, публикуван от министерството на гражданската авиация по-рано. Документът на Националната безпилотна въздушна система (UAS), свързан с политиката по управление на трафика, обяснява структурата, концепцията за операциите и плана за активиране на екосистемата на дроновете в Индия.

Flying Labs Network е отворена мрежа за обмен на знания с цел ефективно сътрудничество между технологични компании, академични среди, местни организации с нестопанска цел и общности, желаещи да прилагат технологии за социално благо. Очакванията са тази мрежа да помогне на Индия и останалите страни в региона да направят решителен скок по отношение реализирането на напредък в сферата на технологиите и тяхното приложение.