Проучване за операции с дронове, проведено от RPS Info

RPS Info, който е основен източник на информация за дистанционно пилотирани системи, публикува междинните резултати от глобално проучване, свързано с професионалните операции с този тип системи. Резултатите отразяват количествените отговори, получени до 1 октомври 2020 година, и са достъпни за безплатно изтегляне от всички заинтересовани страни. Отворете линка, за да ги свалите.

Global UAS OPS е провеждащо се в момента международно проучване, свързано с текущите и бъдещите операции с дронове, за което се използват данни от оператори на безпилотни летателни апарати от всички страни.

Окончателните резултати, както и заключенията, направени въз основа на тях, ще бъдат публикувани през януари 2021 година.

Проучването остава активно онлайн и допълнителни отговори могат да бъдат получавани до 31 декември 2020 година. Операторите на безпилотни летателни апарати, които все още не са взели участие във въпросното проучване, са поканени да изразят мнението си и да попълнят анкетата (средното необходимо време за попълване е 13 минути).

Начална страница на проучването:

За повече информация посетете:

www.uvs-international.org