TU Delft оценява за щетите върху хеликоптер, причинени от сблъсък с дрон

Изследователи от Технологичния университет в Делфт (TU Delft) са подготвили изследователска теза с обем 98 страници на тема „Прогнозиране на щетите върху хеликоптер, причинени от сблъсък с безпилотни летателни апарати, посредством употребата на изчерпателен анализ на крайните елементи“, съобщава UAS Vision.

Според резюмето на изследователската теза:

Поради експоненциалния ръст в броя на доставките, извършвани с безпилотни летателни апарати, количествата на опериращите във въздушното пространство устройства от този тип се увеличи значително през последните няколко години. Това доведе до повишение в броя на инцидентите с пилотирани летателни средства. Тъй като безпилотните летателни апарати споделят определено въздушно пространство и с летателни средства с въртящи се криле (от типа на хеликоптерите), възниква въпросът какви щети е възможно да претърпи хеликоптерът при потенциален сблъсък.

В рамките на тезата първоначално беше направена оценка на риска, за да се определи какъв сблъсък в зависимост от типа на безпилотния летателен апарат и мястото на удара представлява най-висок риск за операторите на хеликоптери. Впоследствие се разработи валидиран модел на DJI Phantom III, който беше поставен върху предното стъкло на летателно средство с въртящи се криле като част от софтуера на крайните елементи.

Дългосрочните щети бяха сравнени с тези от симулиран сблъсък с птици, за да се определи дали настоящите изисквания за сертифициране са достатъчни от гледна точка гарантиране безопасността на екипажа. Пълният документ, състоящ се от 98 страници, може да бъде разгледан оттук.