Европейските органи по стандартизация актуализират обща пътна карта за разработване на стандарти

Три Европейски органа по стандартизация: Европейската координационна група за стандарти за безпилотните летателни апарати (EUSCG), Европейската координационна група за стандарти за управление на въздушния трафик (EASCG) и Европейската координационна група за стандарти за киберсигурност (ECSCG) публикуваха нова версия на своите постоянни планове за развитие. Новите планове могат да бъдат разгледани онлайн от следните линкове:

EUSCG, EASCG и ECSCG са съвместни координационни и консултативни групи, чиято основна цел е да координират дейностите по стандартизация в Европа, свързани съответно с безпилотните летателни апарати, управлението на въздушния трафик и киберсигурността за авиацията. Тези координационни групи за стандарти събират представители на регулаторни и стандартизационни организации, които работят в сферата и предоставят възможности за свързване на европейските дейности с активностите и мероприятията на международно ниво.

Техническият консултативен комитет (TAC) на Европейската агенция за стандарти Eurocae разшири резултатите от WG-105, работната група, отговаряща за разработването на стандарти за безпилотни летателни апарати (БЛС). Във виртуална среща на членовете на TAC на 25 юни и 2 юли комитетът одобри добавянето на няколко нови резултати в работната програма на WG-105:

  • Технически доклад за Сравнение на Eurocae/RTA OSED, свързани с DAA за RPAS (SG-1);
  • Редакция на ED-280 Ръководство за анализ на безопасността на БЛС специфичната категория (ниски и средни нива на здравина) (SG-6); и
  • Ръководство за прилагане на SAIL II на SORA (SG-6).

Сподели статията:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com