SORA Consulting публикува пътна карта за исканията за разрешения от ЕС посредством SORA

SORA Consulting (http://www.soraconsulting.ch/) публикува графика, показваща как операторите на дронове могат да получат разрешение за операции, използвайки създадения по изискванията на JARUS процес за оценка на специфичния операционен риск (SORA). Подобни разрешение ще бъде давано съгласно новите европейски регламенти, които влизат в сила през януари следващата година.

В публикация на компанията, направена в социалната мрежа Linkedin, се казва: „Важно е да отбележим, че няма никакво значение колко сложна е вашата операция. Това са документите, които винаги ще се изискват за доказване на съответствие с приетите регламенти. Разликата между „проста“ операция с нисък риск и „сложна“ високорискова операция е в нивото на детайлност. Въпросните документи трябва да опишат всеки отделен детайл от операциите, както и дали е необходимо участие или намеса от регулаторните органи. Всички документи могат да бъдат открити на следния линк: http://jarus-rpas.org/content/jar-doc-06-sora-package