EUROCAE издава проект на критериите за оценка безопасността на ДУЛС

Безпилотни системи България коментира проект на документ, подготвен от Работна група WG-105 SG-41 на Европейската агенция за стандарти EUROCAE. Той носи наименованието „Критерии за оценка безопасността на системата RPAS“ и ще бъде подложен на открита консултация. Проектът ED-279 „Обща функционална оценка на опасността (FHA) за UAS и RPAS“ има за цел създаването на безпилотни въздушни системи/дистанционно пилотирани въздушни системи (UAS/RPAS). Посредством въпросните системи ще се обхване възможно най-широк спектър от конфигурации с оглед подсигуряване разработчиците на системи UAS с рамка, чрез която да се подкрепят проектантите по време реализирането на общата функционална оценка за безопасността. В тази връзка основните функции на UAS са прецизно идентифицирани (при съобразяване със списъка с функции в черновата ARP4761-A за пилотирани платформи) и оценени независимо една от друга.

Разработването на Basic FHA е сериозно предизвикателство поради значителните вариации в конфигурациите на UAS. Или казано с други думи, не във всички случаи е възможно основните функции да бъдат разглеждани независимо една от друга. Затова са създадени допълнителни правила в подкрепа разработването на FHA и отговарящи на спецификите на всяко едно приложение на оценката. Документът, както и отделните формуляри, са публикувани в портала на EUROCAE.

Мнения и коментари за проекта се приемат в срок до 18 юли.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.