С финансиране от Хоризонт 2020 SESAR търси предложения за подобряване на градската въздушна мобилност

Съвместното предприятие SESAR кани потенциални кандидати за провеждане на изследване по темата „Възможности за подобряване на градската въздушна мобилност посредством използването на безпилотни средства и услуги“. Това е последният открит конкурс на компанията, който е свързан с мащабните демонстрационни проекти, финансирани по програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Конкурсът обхваща широк спектър от теми, насочени към повишаване ефективността на авиацията в Европа и с фокус върху устойчивостта, капацитета и мобилността на градската въздушна среда. Общо 19.5 милиона евро са заделени за такъв тип изследвания от бюджета на Хоризонт 2020.

Една от четирите конкретни теми, а именно „Възможности за подобряване на градската въздушна мобилност посредством използването на безпилотни средства и услуги“, е насочена към развитието на безпилотните услуги и техните технологични възможности с оглед осигуряването на безопасна и сигурна градска въздушна мобилност. Под „градска въздушна мобилност“ се има предвид съвкупността от мобилни услуги в градската среда, за чието предоставяне се използват въздушни превозни средства. Демонстрациите в тази категория ще се основават на резултатите от вече завършени изследвания и иновации на SESAR във връзка с безпилотните летателни средства.

Останалите теми са: “Оптимизирано използване на въздушното пространство”, “Интегрирано управление на маршрут” и “Устойчивост на околната среда”.

Краен срок за подаване на предложенията: 29 април 2020 година

Задавайте своите въпроси на следния имейл: info-call@sesarju.eu

За повече информация посетете: www.sesarju.eu/news/sustainability-capacity-and-urban-air-mobility-focus-newly-launched-sesar-demonstrator-call

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.