Frontex търси придобиване на услуги за въздушен надзор

FRONTEX иска да придобие услуги за въздушно наблюдение на морски цели посредством безпилотна система, в клас „MALE RPAS“, която действа на средна надморска височина.