ЕASA обяви търг за проучване уязвимостта на пилотираните летателни апарати към удари с дрон

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) публикува търг за изследователски проект по програма „Horizon 2020“: Уязвимост на пилотираните летателни апарати към удари с дрон.

Основната цел на този проект е да доведе до разбиране на последствията от потенциален сблъсък между масовите модели дронове (наричани в проекта „заплаха“), които се използват към настоящия момент, и пилотиран летателен апарат (наричан в проекта „цел“). Също така трябва да се идентифицират и препоръчат стратегии за дизайн на дронове, в които са взети предвид рисковете, пораждани от подобен сблъсък за пилотираните летателни апарати и намиращите се в тях хора. И не на последно място, да се създадат стандарти за тестване на бъдещите дронове, преди пускането им на пазара в съответствие с изискванията на EASA.

Дейностите ще включват:

  1. Подготовка на проекта.
  2. Определяне същността на сблъсъка.
  3. Разработване и утвърждаване на модели на заплахи.
  4. Разработване и утвърждаване на модели на местни цели.
  5. Разработване и утвърждаване на модели на сблъсък и начални доклади за уязвимостта на пилотираните летателни апарати.
  6. Изучаване на ефекта от сблъсък между батерии.
  7. Проектиране и разработване на „инструмент за сблъсък“.
  8. Анализ и определяне на проектни стратегии за безпилотни летателни апарати с нисък потенциал за нанасяне на щети в случай на сблъсък.
  9. Препоръки към проектните стратегии и определяне на стандарти за дизайн и/или тестови стандарти.

Стойността на договора (без ДДС) е 1.8 милиона евро, а крайният срок за получаване на оферти – 17 декември 2019 година.

Референтен номер на търга: EASA.2019.HVP.09

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:453363-2019:TEXT:EN:HTML

Сподели статията:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email