Департаментът за вътрешна сигурност на САЩ стартира проучване за оценка рисковете за летищата вследствие операциите с дронове

Водещи експерти са поканени да участват в проучване за оценка рисковете за летищата, възникващи вследствие операциите с безпилотни летателни апарати. Проучването е организирано от Центъра за оперативен анализ на вътрешната сигурност. То идва в отговор на предприети законови мерки от страна на Конгреса по отношение предотвратяване на възникващи заплахи за страната. Финансирано от Департамента за вътрешна сигурност на САЩ, проучването има за основна цел да подпомогне ефективното противодействие на заплахите, които идват от операции с безпилотни летателни апарати през настоящата 2019 година. Внимателно се разглеждат и анализират критичните зони на инфраструктурата и големите летища в страната. Идеята е да се събере информация от всички заинтересовани страни за съществуващите и потенциалните заплахи за инфраструктурата от движението на дроновете, както и да се създадат процедури за противодействие на подобни заплахи. Проучването завършва на 12 август, като резултатите от него ще бъдат описани в специален доклад до Конгреса.

Центърът за оперативен анализ на вътрешната сигурност е федерално финансиран изследователски и развоен център, ръководен от Ранд Корпорейшън според условията на договор с Департамента за вътрешна сигурност.

Сподели статията:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com