Център за дронове в Барселона

Център за дронове – Барселона и AirMap са сформирали стратегическо партньорство, чиято основна цел е насочена към подобряване на въздушната среда за безпилотни летателни апарати в Испания.

Двете компании планират да представят най-новата и модерна технология за управление трафика на безпилотни летателни апарати, която би стимулирала провеждането на безопасни и сигурни операции с дронове в рамките на страната.

В своето съвместно съобщение корпоративните организации също така подчертаха, че безпилотните летателни апарати имат потенциала да осигуряват жизненоважни за крайните потребители услуги на местно ниво. Услуги, които биха били незаменими при извънредни ситуации, мониторинг на трафика, инспекции на инфраструктурата, както и редица други съвременни дейности.

Споразумението ще предостави на Център за дронове – Барселона и неговите партньори достъп до платформата за управление трафика на безпилотни летателни апарати на AirMap. Този достъп би спомогнал значително за гарантирането на безопасна, сигурна и ефективна интеграция на безпилотните летателни апарати в испанското въздушно пространство посредством обмена на важна информация и услуги. AirMap и Център за дронове – Барселона заедно ще създадат тестова платформа за управление въздушния трафик на безпилотни летателни апарати. Въпросната платформа ще се намира в центъра и ще може да се използва за операции с безпилотни летателни апарати и тренировъчни дейности.