Австралийският сенат oдобрява нови правила за ДУЛС

Докладът демонстрира, че комисията е придобила задълбочено разбиране на дроновете и свързаните с тях проблеми. Комисията е трябвало да вникне през различни интереси и да разбере, че не се опира до голямото разнообразие от приложения на технологията, трябва да се осъществи непрекъснат разстеж на индустрияята, безопасно и ефективно.