Нови препоръки за безопасност на JARUS

Съвместните авиационни власти за законотворчество в безпилотните системи – Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS) е група от експерти от 55 национални авиационни власти и регионални организации по безопасност, както и Европейската администрация за авиационна безопасност (ЕААБ) и Евроконтрол.

Целта на JARUS е да препоръча единен комплект от технически, безопасностни и оперативни изисквания за сертификацията и безопасната интеграция на безпилотните въздухоплавателни средства във въздушното пространство и на летищата. JARUS преглежда наличните регулации и други материали приложими за пилотируемите летателни парати, анализира конкретните задачи свързани с дистанционно управляемите летателни средства (ДУЛС) и изготвя материал за да покрие уникалните свойства на ДУЛС. Седем работни групи осигуряват насоки и препоръки за изпълнение от националните авиационни власти за развитието на свои изисквания и да избегнат ненужно дублиране на усилията.

Публикуван е нов документ – Препоръки на JARUS за операции категория А с безпилотни летателни системи “JARUS Recommendations for UAS Category A Operations”. Той съдържа препоръчителни правила за операции с нисък риск, отправяйки препоръки към националните власти доброволно да хармонизират своите законодателства в това отношение. Към момента документът е ограничен за категория А – “отворена”, макар да е изградена структурата за вместването на категория B “специфична”, в процес на развитие. “JARUS Recommendations for UAS Category A Operations” е изготвен от работна група 2 – Операции. Експерти от няколко страни членки обединяват съдържанието от вътрешни и външни консултации.

Наличен е за изтегляне от тук:  http://jarus-rpas.org/publications

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.