Сигурност на информацията и дроновете – поглед в бъдещето

Сигурността на информацията на дроновете е в много ранен етап – повече в условията на усвояване, отколкото като инфраструктура и възможности. Сигурността на информацията винаги е временна – всичко е защитено до един момент. ИТ компании се намират в постоянна игра на котка и мишка с тези които доказват, че съществуващите стандарти на защита не […]