Оценка на въздушното пространство от Рига

ЕВРОКОНТРОЛ публикува доклад за оценка на въздушното пространство от Рига. Той представлява основата за проектиране на въздушно пространство, което интегрира дронове и други безпилотни въздухоплавателни системи (UAS) в района на контролиран трафик (CTR) на Латвия или в друг обем от въздушно пространство.

Повече »

Публикувани са заключенията и препоръките за безпилотното въздушно пространство от проекта PODIUM

Вече са публикувани официалните заключения и препоръки за безпилотното въздушно пространство, направени при изпълнението на проекта PODIUM, който се финансира с подкрепата на програма „SESAR Horizon 2020“. В рамките на проекта бяха проведени демонстрации на безпилотни услуги и технологии на територията на пет обекта в Дания, Франция и Холандия.

Повече »

WavDrone ще изпробва полети отвъд линията на видимостта на тестова площадка в Ню Йорк

WavDrone, дъщерно дружество на Universal Power Industry Corporation, планира реализирането на тестови полети за изпробване на своите дронове, сглобени с въглеродни нанотръби, и технологии за прихващане на дронове. Въпросните тестови полети ще бъдат извършени на международното летище Грифис, бивша военновъздушна база край градчето Рим (щата Ню Йорк), която сега е превърната в тестова площадка на Федералната авиационна администрация.

Повече »

ЕASA предлага два нови класа дронове и прави актуализация на техническите изисквания

Като част от процеса по създаване на правила, Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) публикува ново становище във връзка с операциите с дронове. Становище 05/2019 се отнася до дроновете, които представляват нисък риск и попадат в предложената категория „специфични“. Това становище трябва да бъде обсъдено от специален комитет на EASA през декември, като се очаква то да получи одобрение от държавите–членки през февруари следващата година.

Повече »

Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка обявиха инициатива, свързана с дроновете

На 17 октомври 2019 година Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка обявиха създаването на „Европейската инвестиция в дронове – Консултативна платформа“, насочена към стимулирането на иновациите и инвестициите в дронове.

Повече »

ЕUROCAE създава работна група във връзка със системите за противодействие на дронове

Европейската агенция по стандартизация (EUROCAE) одобри на 25 октомври 2019 година създаването на Работна група 115, която ще се занимава със системите за противодействие на дронове.

Повече »

Направена е важна стъпка по пътя към осигуряване на безопасни операции с дронове в Европа

Тази стъпка е свързана с публикуването на допустими мерки за съответствие (AMC) и Ръководство с насоки (GM) по отношение регулирането на безпилотните операции в обща и специфична категория.

Повече »

DSNA стартира иновационно предизвикателство в подкрепа на своята инициатива за дроновете

Френската дирекция за аеронавигационно обслужване (DSNA) обяви втората стъпка от своята програма, насочена към предоставяне на услуги с безпилотни летателни апарати. На 21 ноември 2019 година в град Тулуза ще бъде даден официален старт на предизвикателството „U-space Together Innovation Challenge“.

Повече »

ЕASA обяви търг за проучване уязвимостта на пилотираните летателни апарати към удари с дрон

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) публикува търг за изследователски проект по програма „Horizon 2020“: Уязвимост на пилотираните летателни апарати към удари с дрон.

Повече »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com