ACI Europe пусна концепция и ръководство за операции с дронове на летищата

ACI Europe пусна Дронове в летищна среда – концепция за операции и цялостно ръководство за индустрията, което очертава процедурите за управление на операции с дронове на летищата. Документът също така съдържа редица препоръки.

Повече »

Съвместна инициатива за въздушна свързаност

Инициатива се фокусира върху насърчаването на обмена и разбирателството между авиационната и мобилната общности. Крайната цел е да се подобри взаимната информационна осведоменост, както и да се избегнат несъвместимости и неразбирателства между двете групи.

Повече »

Коментари върху NPA 2020-07 на ЕААБ

Безпилотни Системи България ще коментира предложението на ЕААБ: AMC и GM към член 11 „Правила за извършване на оценка на оперативния риск“ от посочения регламент да бъдат изменени, за да се определят присъщите класове на наземния риск на БЛСза следните оперативни сценарии:
BVLOS операции над населено място; и
BVLOS оперира над събиране от хора.

Повече »

Швейцария финализира Концепцията за операции

Швейцарската Федерална служба за гражданска авиация (FOCA), както и Швейцарското публично-частно партньорство за безпилотни услуги (SUSI) финализираха първата Концепция за операции (ConOps), насочена към внедряването на безпилотни услуги на територията на страната. ConOps Version 1.1 включва последните разработки по отношение на стандартите и технологиите, както и новите европейски регламенти във връзка с безпилотното въздушно пространство.

Повече »

485 хиляди евро за проекта SUGUS

По своята същност SUGUS е 18-месечен европейски изследователски и развоен проект, който ще разполага с бюджет в размер на 485 хиляди евро и ще включва следните членове на консорциума: Everis Aerospace, Defense and Security, VVA Brussels, ESSP, FADA-CATEC и Unifly.

Повече »

Чернова на пътна карта за стандартизация за безпилотни летателни апарати на ANSI е готова за коментари

Американският национален институт по стандартизация (ANSI) пусна днес за обществен преглед и коментира работен проект на пътната карта за стандартизация за безпилотни летателни апарати (версия 2.0), разработен от съвместната система за стандартизация на безпилотни летателни апарати (UASSC) ). Работните групи разработват проекта в продължение на няколко месеца след първото заседание проведено на 12 септември 2019 г.

Повече »

Боинг се присъединява към британски изследователски проект, фокусиран върху безопасната интеграция на дронове

Боинг обяви своето присъединяване към Центъра за цифрови авиационни изследвания и технологии (DARTeC) – проект, който ще започне да функционира това лято в Кранфийлдския университет. Центърът има за цел да обедини изследванията в Обединеното кралство, свързани с цифровите авиационни технологии и интеграцията на дроновете в гражданското въздушно пространство.

Повече »

SESAR обобщава резултатите от проектите си за безпилотното въздушно пространство

SESAR и неговите партньори са изпълнили 19 изследователски и демонстрационни проекта, свързани с всички аспекти на безпилотното въздушно пространство. От концепцията за операции с дронове, критичните комуникации, наблюдението и проследяването, и управлението на информацията за летателните апарати, до наземните технологии, киберустойчивостта и геоограничаване.

Повече »

EASA публикува становище на U-space

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) публикува своето становище за U-space, съдържащо проект за регламент. Както се очакваше, агенцията се придържа към първоначалното си предложение, изискващо да има само един общ доставчик на информационна услуга (CIS) за въздушното пространство на U-space (въпреки че държавата може да определи много различни U-space в рамките на своето въздушно пространство) и че CIS организацията също не може да бъде доставчик на U-space услуги (USSP).

Повече »

Relma Tech валидира дистанционна технология за идентифициране и проследяване чрез 5G мрежи

Компанията за безпилотни летателни средства и технологии за пространствено управление Relma Tech потвърди, че нейната дистанционна технология за идентифициране и проследяване е съвместима с 5G клетъчни мрежи.

Повече »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com